Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Starius
PL 85
33201 Tampere
Y-tunnus 0825335-2

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Asiakaspalvelunumero 09 2310 3030
ennustajat@ennustaja.info

Lisätiedot ja oikaisupyynnöt
Stariuksen asiakaspalvelu
ennustajat@ennustaja.info
Käyttäjien tulee olla yli 18-vuotiaita.
Palveluntuottaja tarjoaa maksullisia puhelin-,viesti-,ja muita viihteellisiä sisältöpalveluita.

Toiminnassa käytettävä rekisteri
Stariuksen erillislaskutuspalvelun sekä etukäteismaksupalvelun rekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Tallennettavia tietoja voidaan käyttää seuraavissa tarkoituksissa:
– asiakaspalvelu
– palvelun tuottaminen ja toteuttaminen
– palvelusopimuksen syntyminen
– palvelun laskutus
– asiakassuhteen yksilöinti ja varmennus
– palveluiden ylläpito ja kehittäminen
– suoramarkkinointi
– liiketoiminnan kehittäminen
– tilastolliset analyysit ja markkinatutkimukset
– edellisten toimintojen tukipalvelut

Henkilötietoja käsitellään ja luovutetaan vain tietosuoja-asetuksen sallimissa rajoissa sen määräyksiä noudattaen ja vain siltä osin kuin se on tarpeellista rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

Rekisteriin voidaan sisällyttää seuraavia tietoja:

– Nimi
– Laskutusosoite
– Henkilötunnus
– Sähköpostiosoiteet
– Puhelinnumerot
– IP-osoite
– Luottotieto/oikeustoimikelpoisuus
– Palveluiden käyttöön ja rekisteröitymiseen liittyvät tiedot
– Laskutukseen/perintään liittyvät tiedot
– Markkinointikielto- ja lupa
– Muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

Asiakastietoja lisätään asiakasrekisteriin seuraavista tietolähteistä:

– Asiakkaan omasta toimesta (puhelimitse, sähköpostitse, internetin kautta, kirjeitse tai muulla tavalla)
– Palvelun käytön yhteydessä
– Suomen Asiakastieto Oy:n tietokannat

Tietojen luovutus

Laskutuksen toteuttamiseksi välitämme tietoja seuraaville osapuolille laskuoperaattorille kun maksutapana on lasku. Verkkomaksuoperaattorille kun maksutapana verkkomaksu. Starius voi kuitenkin luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön niin salliessa tai velvoittaessa viranomaistoimiin, sekä perintätoimeksiantojen toteuttamista varten.

Tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle.

Tietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään vain käsittelyn tarkoituksen edellyttämä aika tai niin kauan kuin laki rekisterinpitäjältä sitä edellyttää.

Ranella Oy säilyttää asiakastiedot Suomessa.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukainen tarkastus-, oikaisu- ja kielto-oikeus

Rekisteritietojen tarkastaminen tapahtuu toimittamalla allekirjoitettu ja päivätty tarkastuspyyntö Stariuksen asiakaspalveluun. Tarkastuspyyntöön tulee liittää kopio virallisesta henkilöllisyystodistuksesta. Mikäli rekisterissä oleva havaitsee, että hänen tiedoissaan on virheitä tai puutteita tai hänen tietojaan on käsitelty lainsäädännön vastaisesti, on hänellä oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista, estämistä, rajoittamista tai poistamista. Starius tekee pyynnöstä tarvittavat korjaukset. Starius pyrkii parhaansa mukaan varmistamaan rekisteriin tallennettujen tietojen oikeellisuuden. Rekisterissä olevalla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille, mikäli hän havaitsee, että hänen EU:n tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiaan on loukattu.

Suoramarkkinointi
Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdennettu suoramarkkinointi olemalla yhteydessä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun sähköpostitse, ennustajat@ennustaja.info

Rekisterin suojauksen periaatteet
Aineisto säilytetään valvotuissa tiloissa. Sähköinen aineisto suojataan teknisillä ja eritasoisilla sovellusratkaisuilla, esim. SSL-salaus, palomuurit, salasanat ja muut tekniset keinot. Henkilöt, joilla on mahdollisuus työtehtäviensä puolesta päästä käsiksi rekisterin tietokantaan, tunnistetaan henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin sekä salasanoin. Henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus. Myös rekisterin laitteistot säilytetään valvotuissa tiloissa ja tietokannat varmistetaan päivittäin.

Tietosuojaselosteen muutokset
Rekisterinpitäjä kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Tietosuojaselosteen sisältöön tulee tutustua säännöllisin väliajoin, koska lainsäädäntö voi muuttua.

Scroll to top